Blog Post

Tlen niezbędny do życia

Tlen jest pierwiastkiem odkrytym przez Josepha Priestley’a w pod koniec XVIII wieku , kiedy to angielski chemik ogrzewał związek chemiczny czyli tlenek rtęci. W wyniku procesu powstały 2 pierwiastki mianowicie tlen a także rtęć. Kropelki rtęci osadzały się na naczyniu, lecz gaz się ulatniał. Tlen jest w największym stopniu rozpowszechnionym pierwiastkiem na Ziemi, bowiem zajmuje ok. pięćdziesiąt % objętościowych oraz wchodzi w skład metali, skał, wody, piasku, rud zaś w stanie wolnym wchodzi w skład powietrza. Jest bez barwy, bez woni, nie posiada smaku jak i po części rozpuszcza się w wodzie. Jest pierwiastkiem koniecznym do rdzawienia metali a przede wszystkim oddychania. Nie dziwi w takim razie, że rozgłos oraz rola urządzeń takich jak generatory tlenu, które znaleźć można na http://bogepolska.pl jest w rzeczy samej duże. Zastosowań dla tlenu jest bardzo wiele. Przydaje się on w górnictwie, sektorze medycznym, służy do uzdatniania wody, jest pożyteczny w spawaniu bądź hodowli ryb, w zasadzie wszędzie tlen jest konieczny.

About admin

Related Posts